? Crne Lokve

kocerin.info

sirokibrijeg.ba

kocerin.ba

vladazzh.com

www.medjugorje.hr

sirokibrig.com

jabuka.tv

hercegbosna.org

hrvatibh.com

domovinskirat.hr

abcportal.info

pobijeni.info

franjevci-siroki-brijeg.info

hrsvijet.net

 - Članovi udruge Crnolokvani 

 

R.B. IME PREZIME DATUM PRISTUPANJA
1 Ankica Galić, r.Galić 16.10.2010.
2 Dragan Galić 16.10.2010.
3 Gordana Galić, r.Kožul 16.10.2010.
4 Mladen Galić 16.10.2010.
5 Blaženka Galić 23.10.2010.
6 Jozo Galić 23.10.2010.
7 Zdravka Galić, r.Soldo 23.10.2010.
8 Damir Galić 04.11.2010.
9 Maja  Galić, r.Jukić 04.11.2010.
10 Ivana Tomas, r.Galić 08.11.2010.
11 Kristina Sesar, r.Galić 08.11.2010.
12 Božo Galić 09.11.2010.
13 Ivan Galić 09.11.2010.
14 Marko Soldo 17.11.2010.
15 Jozo Galić 22.11.2010.
16 Daniela Soldo 25.11.2010.
17 Ante Galić 26.11.2010.
18 Damir Galić 26.11.2010.
19 Vjekoslav Galić 22.11.2010.
20 Radica Galić, r.Soldo 24.11.2010.
21 Vinko Galić 24.11.2010.
22 Ferdo Galić 01.12.2010.
23 Anita Čolak, r.Galić 03.12.2010.
24 Ivan Galić 05.12.2010.
25 Domagoj Soldo 06.12.2010.
26 Drina Soldo  06.12.2010.
27 Mile Soldo 06.12.2010.
28 Jure Soldo 09.12.2010.
29 Stanko Galić 13.12.2010.
30 Ana Karačić r.Galić 31.12.2010.
31 Jozo Galić 31.12.2010.
32 Rajko Galić 25.12.2010.
33 Cvitan Soldo 02.01.2011.
34 Dario Soldo 02.01.2011.
35 Dražen Galić 02.01.2011.
36 Gertrude Soldo, r.Grbeša 02.01.2011.
37 Ivan Galić 02.01.2011.
38 Ivan Soldo 02.01.2011.
39 Ivica Galić 02.01.2011.
40 Marko Soldo 02.01.2011.
41 Vlado Soldo 02.01.2011.
42 Zdenka Galić, r.Zovko 02.01.2011.
43 Vinko Brekalo 02.01.2011.
44 Željko Galić 02.01.2011.
45 Željko Soldo 02.01.2011.
46 Mila Galić, r.Brkić 03.01.2011.
47 Miljenko Galić 03.01.2011.
48 Krešo  Galić 03.01.2011.
49 Ferdo Galić 15.01.2011.
50 Mirko Galić 15.01.2011.
51 Petar Galić 17.01.2011.
52 Ranko Galić 17.01.2011.
53 Renato Galić 17.01.2011.
54 David Galić 17.01.2011.
55 Marijo Galić 17.01.2011.
56 Zoran Galić 18.01.2011.
57 Dario Galić 18.01.2011.
58 Ivan-Iko Galić 18.01.2011.
59 Stanko Galić 18.01.2011.
60 Stipe Galić 18.01.2011.
61 Vencel Galić 18.01.2011.
62 Zdravka Galić, r.Galić 18.01.2011.
63 Ferdo Galić 24.01.2011.
64 Mario  Galić 12.02.2011.
65 Boro Soldo 02.04.2011.
66 Ivan Sesar 25.04.2011.
67 Jozo Galić 25.04.2011.
68 Ljubo Galić 25.04.2011.
69 Stanko Galić 25.04.2011.
70 Zvonko Soldo 25.04.2011.
71 Ante Galić 04.06.2011.
72 Ljubica Petričević r.Soldo 30.06.2011.
73 Ante Soldo 01.07.2011.
74 Anđelka Ćeškić 05.07.2011.
75 Marija Galić 05.07.2011.
76 Slavka  Soldo 01.07.2011.
77 Tomislav Galić 11.07.2011.
78 Zvonko Galić 09.08.2011.
79 Agata  Galić  r.Topić 10.08.2011.
80 Vinko Galić 10.08.2011.
81 Ivana  Galić r.Radoš 16.08.2011.
82 Marija Đonlić r.Galić 16.08.2011.
83 Jasna Misir r.Galić 18.08.2011.
84 Miroslav Galić 16.09.2011.
85 Marko Galić  28.09.2011.
86 Marina Soldo r.Topić 12.11.2011.
87 Vjekoslav Soldo 12.11.2011.
88 Velibor Galić 22.11.2011.
89 Željka Galić  r.Galić 22.11.2011.
90 Ivana Galić 31.12.2011. 
91 Nevenko Jozić 23.12.2011.
92 Zdenka Jozić  r.Galić 23.12.2011.
93 Josip Galić 02.01.2012.
94 Miroslav Soldo 02.01.2012.
95 Slavko Galić 02.01.2012.
96 Slavko Soldo 02.01.2012.
97 Zdravka Galić, r.Galić 18.02.2012.
98 Stjepan Galić 16.03.2012.
99 Jozo-Joža Galić 23.04.2012.
100 Marija Kraljević r.Galić 24.03.2012.
101 Marija Soldo  r.Soldo 11.04.2012.
102 Vinko Soldo 11.04.2012.
103 Abel Ljubić 24.04.2012.
104 Mira Ljubić r.Soldo 24.04.2012.
105 Vjekoslav Ćuk 26.04.2012.
106 Kristina Andabaka r,Kvesić 28.04.2012.
107 Žarko Andabaka  28.04.2012.
108 Željko Kvesić 28.04.2012.
109 Mladen Soldo 28.04.2012.
110 Dario Soldo 07.05.2012.
111 Mate Soldo 07.05.2012.
112 Albert Soldo 14.05.2012.
113 Marija Soldo 14.05.2012.
114 Matija Banožić 27.05.2012.
115 Mile Banožić 27.05.2012.
116 Stanko Soldo 20.05.2012.
117 Marica Soldo 20.05.2012.
118 Mario  Vukoja 28.06.2012.
119 Tonćika Galić 08.08.2012.
120 Ruža  Soldo 08.08.2012.
121 Mario  Soldo 08.08.2012.
122 Tomislav Soldo 08.08.2012.
123 Ivica Soldo 08.08.2012.
124 Mila Galić r.Ljubić 14.08.2012.
125 Petar-Pero Galić 14.08.2012.
126 Branka Ćorić  r.Galić 18.09.2012.
127 Vinka Perković  r.Soldo 10.10.2012.
128 Mara Tumbri  r.Galić 10.10.2012.
129 Vedran Milas 16.10.2012.
130 Lidia Milas  r. Soldo 16.10.2012.
131 Branko Soldo 10.12.2012.
132 Ruža  Kopilaš r.Galić 29.12.2012.
133 Slavka  Soldo r.Tica 29.12.2012.
134 Frano  Soldo 29.12.2012.
135 Don Ante Vranković 29.12.2012.
136 Ivan Galić 08.01.2013.
137 Željko Galić 08.01.2013.
138 Marko Galić 08.01.2013.
139 Slavica Galić 13.01.2013.
140 Draženka Sabljić r.Galić 01.04.2013.
141 Branko Galić 04.05.2013.
142 Koviljka Galić r.Ostojić 04.05.2013.
143 Vinko Galić  04.05.2013.
144 Danica Galić r.Matić 04.05.2013.
145 Ivan Galić 13.05.2013.
146 Ljilja Galić r.Galić 13.05.2013.
147 Ivana Galić 15.07.2013.
148 Marina Galić r.Ramić 12.08.2013.
149 Janja  Galić r.Crnogorac 28.12.2013.
150 Katica Petrušić r.Galić 28.12.2013.
151 Blagica Soldo r.Ivanković 28.12.2013.
152 Anamarija Galić 06.01.2014.
153 Branko Soldo 01.05.2014.
154 Zdravka Soldo r.Skoko 01.05.2014.
155 Gordan Galić 09.08.2014.
156 fra Jurica Galić 09.08.2014.
157 Pero Galić 09.08.2014.
158 Robert Soldo 09.08.2014.
159 Ana  Đapić r.Soldo 09.08.2014.
160 Ivan Đapić 09.08.2014.
161 Irena  Šarić r.Galić 09.08.2014.
162 Josipa Galić 10.11.2014.
163 Milica Galić r.Galić 14.01.2015.
164 Marija Zovko r.Soldo 23.06.2015.
165 Jure  Galić 08.08.2015.
166 Kristina Soldo 08.08.2015.
167 Pero Galić 03.10.2015.
168 Jasna  Soldo  r.Pavić 29.12.2015.
169 Matej Soldo   29.12.2015.
170 Ivan Soldo   29.12.2015.
171 Ante Galić   29.12.2015.
172 Dragan Ćuk 29.12.2015.
173 Marina  Grbeša 29.12.2015.
174 Ante  Galić (Marka) 29.12.2015.
175 Katarina Galić 29.12.2015.
176 Ivana Galić 29.12.2015.
177 Mila Grgat r.Galić 06.08.2016.
178 Dinko Grgat  06.08.2016.
179 Anđelka Grgat 06.08.2016.
180 Jelena Galić 28.12.2016.
181 Zora  Marić r.Galić 12.08.2017.
182 Tomislav Soldo 28.12.2017.
183 Stipe Galić 28.12.2017.
184 Božo Soldo 28.12.2017.
185 Jakov Soldo 28.12.2017.
186 Ambrozije Soldo 28.12.2017.
187 Marko Soldo 28.12.2017.
188 Branko  Galić 11.08.2018.
189 Julija  Soldo 28.12.2018.
190 Ivan  Galić 28.12.2018.
191 Adam Čolak 28.12.2018.
192 Lucija Galić 28.12.2018.
193 Ivica Galić 28.12.2019.
194 Magdalena Galić 28.12.2019.
195 Zvonimir Galić 28.12.2019.
       
  predsjedništvo    
       
1 Mladen Galić predsjednik 
2 Dragan Galić tajnik
3 Jozo Galić predsjednik skupštine
4 Vjekoslav Galić 1. zamjenik
5 Ferdo Galić 2. zamjenik
6 Vinko Galić član
7 Marko Soldo član
8 Stanko Galić član
9 Jozo Galić član
10 Ivan Soldo član
11 Ferdo Galić član
12 Zoran Galić član
13 Željko Galić član
       
  nadzorni odbor    
       
1 Jozo Galić  
2 Ivan Galić  
3 Vlado Soldo